Lennart Kiil

Cand.scient. fra Aarhus Universitet og Tillægsuddannelsen fra Journalisthøjskolen. Har arbejdet med formidling og videnskabsjournalistik i snart ti år.

Jeg skriver om alt inden for videnskab og forskning.

Udover journalistisk arbejde udfører jeg konsulentvirksomhed angående brug af CMS og social software til formidling inden for virksomheder såvel som udadtil, og hvordan disse kan bruges i undervisnings og formidlingssammenhænge.

En kort levnedsbeskrivelse følger her:

2003 Tillægsuddannelsen fra Danmarks Journalisthøjskole afsluttes

2004 Afslutter cand. scient. i biologi ved Aarhus Universitet. Specialet, om to af nyere tids største videnskabsformidlere – Stephen Jay Gould og Richard Dawkins, blev skrevet dels ved institut for videnskabshistorie, dels ved Steno museet.

Jeg har deltaget i mange konferencer om videnskabsformidling og videnskabsjournalistik, blandt andet i København under Danmarks EU formandskab, i Oslo og senest i sommers i Zagreb, Kroatien, hvor jeg selv holdt en workshop om videnskabsjournalistik.

Jeg har fået udgivet flere artikler, blandt andet på nyhedsmagasinet Ingeniøren.

Jeg har også i efteråret 2004 deltaget i mere projektorienteret arbejde i forbindelse med en særudstilling på zoologisk museum i København.

I foråret 2004 startede jeg zensci.com en international portal for videnskab og samfund. Den har medlemmer fra mere end 20 lande.

I sommeren 2005 startede jeg projektet forsker.net, der søger at forbinde unge danske forskere – uanset om de arbejder i Danmark eller udlandet – med hinanden, journalister og det omgivende samfund.

Vi aktiverer viden