Artikel

Et eksempel på de artikler, vi kan levere.

CO2-udledning eksploderer i Asien

Af LENNART KIIL

Trods mange forsøg på at reducere CO2-udslippet verden over, er udledningen steget med 38 procent i perioden fra 1992 til 2007, konkluderer en ny rapport fra den amerikanske energistyrelse

Den voldsomme stigning skyldes i al overvejende grad de forøgede bidrag fra lande i hastig udvikling, specielt landene Kina og Indien. De vestlige lande og Japan har formået at holde udledningen af i ave.

Gregg Marland, en af de ansvarlige for den nye rapport, uddyber, “i 1992 var USA den største udleder af CO2, derefter kom Kina, Rusland, Japan og Indien i nævnte rækkefølge.”

“Nu er Kina den største udleder, og Indien overhalede Japan allerede i 2002, og vi regner med, at de overhaler Rusland i år,” fortsætter han.

Tal fra Asien måske højere
Andelen af CO2 udledt fra såkaldte udviklingslande er i perioden fra 1992, hvor FN’s første klimakonference fandt sted, til 2007 steget fra omkring en tredjedel til over halvdelen.

Tallet for udviklingslandene kan dog sagtens være højere, for mens der er rimelig sikkerhed omkring tallene fra de vestlige lande, ser situationen anderledes ud i Asien. Gregg Marland understreger, at det reelle tal fra Kina kan være op til 20 procent højere eller lavere ned det estimerede.

Brug for nye aftaler
“Efterhånden som lande med usikre tal kommer til at udgøre en større andel af den samlede udledning, bliver vores estimater over den samlede udledning mindre sikre,” forklarer Marland.

Kyoto-aftalen blev allerede indgået i 1997 og tager ikke højde for skiftet fra vest til øst i hovedbidrag til CO2-udledningen. Det gør aftalen utidssvarende.

Rapporten peger også på de største menneskeskabte kilder til CO2-udledning: Forbrug af fossilt brændstof, cementproduktion og skovhugst.

Vi aktiverer viden